Välj en sida
Engströms

Engströms

Det började med en kundtidning åt Engströms Bil. Därefter producerade Bokstavligt texterna till motsvarande tidning för Engströms Lastbilar. I höst har vi levererat texterna till ett digitalt nyhetsbrev för lastbilskunder och åkare.
Cellwoodgruppen

Cellwoodgruppen

Med företag på olika orter har Cellwoodgruppen behov av en intern informationskanal. Koncernens personaltidning har en lång tradition och har producerats i olika utförande genom åren. Numera är namnet Cellskap och tidningen utkommer två gånger per år.