Välj en sida

Cellwoodgruppen

Med företag på olika orter har Cellwoodgruppen behov av en intern informationskanal. Koncernens personaltidning har en lång tradition och har producerats i olika utförande genom åren. Numera är namnet Cellskap och tidningen utkommer två gånger per år.