Välj en sida

#attraktiv industri

När den årliga mässan Mitt Europa blev digital 2020 behövde kompetensförsörjningsprojektet #attraktiv industri en presentation av projektet i halvtid. Intervjuer med deltagare, projektledare och projektägare resulterade också i en artikel om kvinnors möjligheter inom industrin i Hemma i Eksjö.